Calitate

Politica managementului organizaţiei BEGA MINERALE INDUSTRIALE poate fi descrisă ca acţionând conform nivelelor calităţii, ale mediului, ale sănătăţii şi protecţiei aşteptate de la o organizaţie ce îndeplineşte atât cerinţele legii, cât şi ale celor mai bune coduri de practică industrială.

Pentru a obţine acest statut, managementul organizaţiei a adoptat o politică de subordonare a tuturor activităţilor companiei, unui sistem de management integrat calitate – mediu, conform cerinţelor standardelor:

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

Viziune:

Viziunea noastră este de a realiza o dezvoltare durabilă şi de a fi recunoscuţi  pe plan naţional pentru profesionalismul şi calitatea produselor noastre.

 

Misiune:

Misiunea asumată este de a furniza clienţilor produse care îndeplinesc cerinţele clienţilor, cerinţele legislaţiei şi reglementărilor aplicabile în vigoare, acţionând continuu pentru prevenirea poluării şi reducerii impactului asupra mediului.

 

Strategie:

Pentru a realiza misiunea asumată, strategia noastră se bazează pe 2 componente principale:

–        implementarea, menţinerea, îmbunătăţirea şi certificarea unui sistem integrat de management calitate-mediu, avand ca referinţă standardele SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015

–        exploatarea raţională a resurselor naturale, cu eficienţă maximă, reducând impactul asupra mediului şi consturile de exploatare

Acţionăm permanent pentru:

–        Îmbunătăţirea şi dezvoltarea produselor, proceselor şi tehnologiilor de realizare a acestora;

–        Asigurarea şi dezvoltarea competenţei personalului;

–        Asigurarea şi dezvoltarea infrastructurii ;

–        Protectia mediului si prevenirea poluării, reducerea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea performanţei privind mediul;

–        Refacerea mediului în perimetrele de exploatare;

–        Asigurarea conformării cu cerinţele clienţilor, cerinţele legislaţiei şi reglementărilor aplicabile;

–        Creşterea satisfacţiei clienţilor

 

Angajament:

În calitate de director General, mă angajez să veghez şi să acţionez pentru ca în organizaţia noastră să fie îndeplinite cerinţele aplicabile şi obligaţiile de conformare, să realizăm protecţia mediului şi prevenirea poluării, sistemul de management să fie îmbunătăţit continuu.

 

Director general

Ing. NOVAK BELA TIBOR

28.02.2018