POLITICA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT CALITATE – MEDIU 

Politica managementului organizaţiei BEGA MINERALE INDUSTRIALE poate fi descrisă ca acţionând conform nivelelor calităţii, ale mediului, ale sănătăţii şi protecţiei aşteptate de la o organizaţie ce îndeplineşte atât cerinţele legii, cât şi ale celor mai bune coduri de practică industrială.

Pentru a obţine acest statut, managementul organizaţiei a adoptat o politică de subordonare a tuturor activităţilor companiei, unui sistem de management integrat calitate - mediu, conform cerinţelor standardelor:

SR EN ISO 9001:2008

SR EN ISO 14001:2005
iso9001      
iso14001

Politica organizaţiei este să opereze conform acestor standarde în mod continuu şi să menţină certificarea din partea unui organism acreditat în România.


Managementul organizaţiei doreşte:

  • Corectitudine şi devotament al personalului faţă de firmă;
  • Încurajarea spiritului novator, a preocupărilor pentru cercetare-dezvoltare cu impact pozitiv asupra mediului;
  • Să-şi îmbunătăţească continuu performanţele prin controlul strict al impactului activităţilor sale din toate sectoarele;
  • Să ofere produse de cea mai bună calitate, fără afectarea  securităţii şi sănătăţii salariaţilor săi, a mediului înconjurător şi a proprietăţilor din vecinătatea unităţilor sale.

Produsele organizaţiei vin în întâmpinarea cerinţelor clienţilor şi toţi salariaţii unităţilor din cadrul ei se străduiesc să depăşească aşteptările acestora.

Pentru a atinge acest ţel, managementul organizaţiei a adoptat următoarele măsuri:
  • Respectarea cel puţin a cerinţelor legale, a standardelor, a directivelor europene şi a celorlalte reglementări aplicabile produselor şi proceselor Organizaţiei;
  • Respectarea cerinţelor, satisfacerea aşteptărilor clienţilor şi ale tuturor celorlalte părţi interesate;
  • Prevenirea poluării prin promovarea unor proiecte şi procese de fabricaţie (exploatare) responsabile, la standarde tehnice ridicate;
  • Măsurarea, monitorizarea, evaluarea (analiza), îmbunătăţirea continuă a performanţelor din domeniul calităţii şi protecţiei mediului;
  • Protejarea mediului înconjurător atât prin reducerea emisiilor, micşorarea volumului de materii prime nereciclabile şi prin acţiuni de reciclare a materiilor rezultate din procesele de fabricaţie, de reabilitare a spaţiilor de exploatare şi a vecinătăţii acestora;
Politica referitoare la calitate şi mediu este disponibila la toate locurile de muncă, publică, drept  simbol al angajamentului de a realiza obiectivele noastre.

Această politică corespunde cu politica generală a managementului organizaţiei şi se aplică în cadrul organizaţiei BEGA MINERALE INDUSTRIALE , la toate locurile de muncă şi de către toate activităţile indirecte.

 

Director general

Ing. NOVAK BELA TIBOR

02.03.2009